Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku głosić, że z brakiem akceptacji często boryka się sporo osób. Jest to tak zwane apelowanie do ważnych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli rozwiązanie tego sporego problemu. Edukacja, czy również przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz zmniejszenie się przemocy wobec osób skrzywdzonych z wielu powodów, co zdaniem organizacji UNESCO jest znakomitą metodą przeciwstawiania się wszelkim nietaktownym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tego rozwiązania. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Przejawy nietolerancji mogą być niewiarygodnie dotkliwe dla osób szykanowanych, stąd też celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma komunikować o różnych sytuacjach, w których dochodzi do użycia siły, a także pomóc w wyszukaniu głębszych motywów ukazania się nietolerancji. Aby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, potrzebne są tego rodzaju akcje, które bezwzględnie stają się pomocne w tym zakresie. Równie dobrze ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnorodności względem kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak świętuje się go w naszym kraju?

Zgodny apel wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i również przekazują silne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Solidarność tego dnia będzie ukazywana przez wywieszanie różnobarwnych banerów oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.